Złożenie i zaakceptowanie jedenastego wniosku o płatność

W dniu 26 listopada 2019r Gmina Rzgów złożyła ostatni, końcowy jedenasty wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 2569786,57 zł, wnioskowane dofinansowanie 2184318,55 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 28 lutego 2020r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 13 marca 2020r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=