Zamknij komunikaty

Złożenie i zaakceptowanie ósmego wniosku o płatność

W dniu 12 marca 2019r Gmina Rzgów złożyła ósmy wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 684470,88 zł, wnioskowane dofinansowanie 581536,84zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 19 sierpnia 2019rr. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 30 sierpnia 2019r
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=