Złożenie i zaakceptowanie siódmego wniosku o płatność


W dniu 13 grudnia 2018r Gmina Rzgów złożyła siódmy wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 2774301,67 zł, wnioskowane dofinansowanie 2358156,39 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 27 grudnia 2018 r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 14 stycznia 2019r
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=