Złożenie i zaakceptowanie szóstego wniosku o płatność


W dniu 4 października 2018r Gmina Rzgów złożyła szósty wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 886044,80 zł, wnioskowane dofinansowanie 753138,06 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 18 grudnia 2018 r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 27 grudnia 2018r
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=