Gmina Rzgów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"Gmina Rzgów realizuje projekt "Gmina Rzgów wspiera zdalne nauczanie - edycja II"
w ramach projektu grantowego finansowanego z Funduszy Europejskich
pn. "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"
działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"


Głównym celem projektu jest wsparcie szkół w systemie kształcenia zdalnego,
polegające na zakupie sprzętu komputerowego dla szkół
i ich przekazanie uczniom i nauczycielom do użytkowania na okres kształcenia zdalnego.

Wartość projektu: 54 985 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 54 985 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=