Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Gadka


Zadanie pt. „ Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Umowa dotacji nr 35/OI.II/2018. Wartość inwestycji 27 773,00 złotych. Kwota dofinansowania 25 000,00  złotych.

Projekt polegał na zakupie sprzętu w postaci agregatu prądotwórczego oraz zestawu hydraulicznego.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=