Integracja pokoleń w Gospodarzu

Zadanie pt. "Integracja pokoleń w Gospodarzu" zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na pus".
Umowa dotacji nr 411/RR/21. Wartość całkowita zadania 12 597,94 złotych. Wartość dofinansowania 10 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie wyposażenia świetlicowego m.in. szafy chłodniczej, kosy spalinowej, odkurzacza spalinowego na liście oraz organizacji pikniku dla mieszkańców Gospodarza i okolic.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=