Tylko w Kalinie

Zadanie pt. „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Kalinie” zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Umowa dotacji nr 195/RŚ/19. Wartość całkowita zadania 20 500,00 złotych. Wartość dofinansowania 10 000,00 złotych.
Projekt polegał min. na wykonaniu altany wraz z wyposażeniem oraz organizacji pikniku dla mieszkańców Kalina i okolic.Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=