Zakup wozu bojowego dla OSP Bronisin Dworski

Zadanie pt. „ Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Umowa dotacji nr 70/OI.II/2017. Wartość inwestycji 375 519,00 złotych. Kwota dofinansowania 10 000,00  złotych.

Projekt polegał na zakupie wozu bojowego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronisinie Dworskim.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=