Informacja o złożeniu sprawozdania z realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 obejmujące rozliczenie środków Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym

.


Informacja  o złożeniu sprawozdania z realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 obejmujące rozliczenie środków Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, iż Gmina Rzgów w dniu 12.01.2023 r. złożyła sprawozdanie z realizacji  Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  - pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy, obejmujące rozliczenie środków Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, z realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 (stanowiące załącznik nr 4A i 4B do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023).
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
W roku 2023 z pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, skorzystało 10 rodzin, w tym 4 rodziny z dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 6 rodzin z dorosłymi osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W ww. okresie osoby niepełnosprawne skorzystały łącznie z 1814 godzin opieki wytchnieniowej, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych z 722 godzin, zaś 6 osób dorosłych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z 1092 godzin.
Preferowaną formą pomocy wskazywaną przez opiekunów osób i dzieci niepełnosprawnych był pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
Koszt realizacji programu Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 w Gminie Rzgów, wyniósł 67.352,15 zł i został w całości pokryty ze środków z programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, natomiast koszt obsługi ww. Programu wyniósł 0,00 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=