Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Gmina Rzgów w 2022 r. jest realizatorem Programu, który jest sfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.
 
Nazwa Programu: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Dofinansowanie :                  192 000,00 zł.
Całkowity koszt realizacji :    192 000,00 zł.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2)    osobami posiadającymi:  
-  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich  w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają opieki wytchnieniowej, zwanych dalej '' uczestnikami Programu ''
Gmina Rzgów otrzymała wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Program '' Opieka wytchnieniowa- edycja 2022 '' ma wzmocnić dotychczasowy system wsparcia poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z  orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=