Projekt pt: „Projekt skomunikowania centrum Rzgowa - budowa chodnika w ul. Stadionowej, w ul. Letniskowej i w ul. Kusocińskiego na działkach 324,308,349 i 1238/4 obręb 12 w Rzgowie, Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I”
Fundusz Dróg Samorządowych

Projekt pt: „Projekt skomunikowania centrum Rzgowa - budowa chodnika w ul. Stadionowej, w ul. Letniskowej i w ul. Kusocińskiego na działkach 324,308,349 i 1238/4 obręb 12 w Rzgowie, Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I”

Celem projektu jest poprawa skomunikowania centrum Rzgowa z centrum handlowym PTAK W ramach projektu realizowana będzie budowa zjazdów indywidualnych do posesji i na pola, oraz konserwacja istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowa chodnika w ul. Stadionowej, w ul. Letniskowej i w ul. Kusocińskiego, całość prac mieści się w granicach pasa drogowego;

Grupy docelowe projektu do których jest kierowana inwestycja i które skorzystają na realizacji projektu to mieszkańcy Rzgowa, kupujący oraz przedsiębiorcy oferujący swoje towary w Centrum Handlowym PTAK W efekcie realizacji projektu powstanie 328,1 mb drogi i ciągów pieszych

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 80 977,00 zł,

Całkowita wartość inwestycji 161 954,52 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=