Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

RM.0120.1.2021                                      
Rzgów, dn. 8 czerwca 2021 r.
 
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
I. Przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych
Zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rzgów w okresie od dnia 20 maja 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r.
Konsultacje dotyczyły następujących statutów sołectw Gminy Rzgów:
1) Sołectwa Bronisin Dworski;
2) Sołectwa Czyżeminek;
3) Sołectwa Gospodarz;
4) Sołectwa Grodzisko-Konstantyna;
5) Sołectwa Guzew-Babichy;
6) Sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin;
7) Sołectwa Kalinko;
8) Sołectwa Kalino;
9) Sołectwa Prawda;
10) Sołectwa Romanów;
11) Sołectwa Rzgów I;
12) Sołectwa Rzgów II;
13) Sołectwa Stara Gadka;
14) Sołectwa Starowa Góra.
II. Tryb i zasięg przeprowadzonych konsultacji społecznych
Konsultacje obejmowały obszar całej gminy Rzgów i były skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Rzgów w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Rzgów.
Uwagi i opinie w formie pisemnej mieszkańcy mogli składać:
1) drogą korespondencją na adres:
Urząd Miejski w Rzgowie,
Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
2) drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@rzgow.pl bądź radamiejska@rzgow.pl
3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pod wskazany adres) p. 21 bądź 24, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7 -15, wtorek w godz. 9 – 17)
za pośrednictwem formularza do konsultacji społecznych określonego w Zarządzeniu nr 60/2021 Burmistrza Rzgowa.
III. Wyniki konsultacji społecznych
W wyznaczonym terminie od 20 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi lub zastrzeżenia dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów.
W związku z powyższym ww. projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Rzgowie.
Burmistrz Rzgowa
Mateusz Kamiński
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=