Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2024-2030”"

Rzgów, dn. 20 listopada  2023 r.

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2024-2030”

I. Przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych
Zgodnie z Zarządzeniem nr 213/2023 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2024-2030” przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rzgów w okresie od dnia 2 listopada  2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.
II. Tryb i zasięg przeprowadzonych konsultacji społecznych
Konsultacje obejmowały obszar całej gminy Rzgów i były skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Rzgów.
Uwagi i opinie dot. projektu opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2024-2030” wszyscy zainteresowani mogli składać w następujących sposób:
- Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
- Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl,
- Osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pod wskazany adres), pok. 23 w godzinach pracy Urzędu.
III. Wyniki konsultacji społecznych
W wyznaczonym terminie wpłynęły w sumie 4 ankiety (3 w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej). We wszystkich formularzach konsultacji nie zgłoszono uwag do treści dokumentu.
Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.
 
Burmistrz Rzgowa
/-/Mateusz Kamiński
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=