Informacja na temat zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie od dnia 12 października 2020 r. w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1. Na terenie Urzędu wyznaczeni pracownicy kierują przemieszczaniem się interesantów tak, aby w Urzędzie przebywał jeden interesant na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia przebywających z rodzicami oraz osób, których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy).

2. W celu osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wprowadza się system telefonicznego umawiania wszystkich wizyt interesantów przez pracowników merytorycznych.

3. Uiszczanie zobowiązań płatniczych w Kasie Urzędu odbywa się w kolejności określanej przez pracowników merytorycznych wydających dyspozycje wpłat.

4. Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu załatwienia spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonarnej.

5. Do odwołania zawiesza się przyjęcia interesantów Burmistrza Rzgowa.
 

Dane kontaktowe w celu załatwienia sprawy drogą elektroniczną/korespondencyjną:

Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

  - adres email: sekretariat@rzgow.pl
  - nr tel. sekretariatu: 42 214 12 10
  - nr fax sekretariatu: 42 214 12 07
  - Platforma Epuap: /UMRzgow/skrytka


Bezpośrednie dane kontaktowe do poszczególnych referatów w celu umówienia wizyty w Urzędzie:
  42 214 11 11 – Sekretarz Gminy
  42 214 11 30 – Urząd Stanu Cywilnego
  42 214 11 30 – Dowody Osobiste
  42 214 11 30 – Ewidencja Ludności
  42 214 12 09 – Geodezja, Rolnictwo
  42 214 11 42 – Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami
  42 214 11 09 – Inwestycje
  42 214 12 33 – Gospodarka Komunalna
  42 214 13 53 – Księgowość Podatkowa
  42 214 14 45 – Księgowość Budżetowa
  42 214 12 10 wewn. 5 – Wymiar podatku
  42 214 11 30 – Oświata
  42 214 13 06 – Biuro Rady Miejskiej
  42 214 12 10 wewn. 8 – Działalność Gospodarcza
  42 214 14 84 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Komunikacji
  42 211 61 80 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydz. Geodezji i Kartografii, Wydz. Architektury i Budownictwa.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=