Informacja na temat zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

INFORMACJA
na temat zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie
w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Miejski w Rzgowie uprzejmie informuje, że w celu zminimalizowania zagrożenia epidemicznego wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:

1. Na terenie Urzędu wyznaczeni pracownicy kierują przemieszczaniem się interesantów tak, aby w Urzędzie przebywał jeden interesant na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia przebywających z rodzicami oraz osób, których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy).
2. W celu osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Rzgowie z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego wprowadza się system telefonicznego umawiania wizyt interesantów przez pracowników merytorycznych
pod numerem tel. 42 214 11 30.
3. Interesanci Burmistrza Rzgowa przyjmowani będą po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Sekretariacie Urzędu pod numerem tel. 42 214 12 10.
4. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu załatwienia spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonarnej.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=