Informacje dotyczące pracy urzędu!

Informacje dotyczące pracy urzędu
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów.

Obsługa ta w sprawach pilnych będzie się odbywać jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z merytorycznym pracownikiem, w punkcie podawczym.

Burmistrz Rzgowa nie przyjmuje interesantów.

Kasa urzędu nie przyjmuje wpłat.

Szalet publiczny zostaje zamknięty.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie pozostają do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Łódzkiego-Wschodniego pozostają do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu poprzez kontakt telefoniczny - 42 214 14 84

Apeluje się do interesantów o pozostanie w domach i ograniczenie kontaktów zewnętrznych do absolutnego minimum - w sprawch urzędowych prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

Sekretariat – 42 214 12 10
Biuro Rady Miejskiej - 42 214 13 06
Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
Sekretarz Gminy – 42 214 11 11
Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
Geodeta – 42 214 12 09
Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
Inwestycje – 42 214 11 09
Referat Komunalny – 42 214 12 33
Ewidencja Ludności / USC – 42 214 11 30
Księgowość - Podatki – 42 214 13 53
Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
Referat Ogólny – 42 227 82 12
Starostwo Powiatowe:
     Ewidencja Gruntów / Budownictwo – 42 211 61 80
     Wydział Komunikacji – 42 214 14 84

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=