Komunikat przychodni

Osoby które maja potrzebę uzyskania zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem proszone są  o NIEPRZYCHODZENIE do przychodni, ale o przesłanie prośby o wystawienie zwolnienia lekarskiego  drogą e-mailową na adres:
pielegniarki@gpz.rzgow.pl

W treści należy podać:
1. Imię i Nazwisko oraz PESEL rodzica/opiekuna
2. Imię i Nazwisko oraz PESEL dziecka
3. Termin sprawowania opieki nad dzieckiem
4. Opisać co dolega dziecku

Pacjenci, którzy potrzebują uzyskać receptę na leki stale przyjmowane, skierowanie do poradni specjalistycznej lub badanie laboratoryjne proszeni są o przesyłanie takiej informacji drogą e-mailową na adres: pielegniarki@gpz.rzgow.pl lub telefonicznie: 42 280-75-55
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=