Ograniczenia w organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Ograniczenia w organizacji pracy
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1. Od dnia 04. 11. 2020 r. do odwołania w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesanta z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, które załatwiane będą  po uprzednim telefonicznym dokonaniu ustaleń z właściwym pracownikiem merytorycznym
w wyznaczonym przez niego terminie.

2. Na terenie Urzędu wyznaczeni pracownicy kierują przemieszczaniem się interesantów tak, aby w Urzędzie przebywał jeden interesant na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia przebywających z rodzicami oraz osób, których obecność konieczna jest
do załatwienia sprawy).

3. Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu załatwienia spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonarnej.

4. Uiszczanie zobowiązań płatniczych w Kasie Urzędu odbywa się w kolejności określanej przez pracowników merytorycznych wydających dyspozycje wpłat.

5. Zawiesza się przyjęcia interesantów Burmistrza Rzgowa.

6. Zawiesza się funkcjonowanie Toalet Publicznych poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie.Dane kontaktowe w celu załatwienia sprawy drogą elektroniczną/korespondencyjną:
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów
- adres email: sekretariat@rzgow.pl
- nr tel. Sekretariatu: 42 214 12 10
- nr fax Sekretariatu: 42 214 12 07
- Platforma Epuap: /UMRzgow/skrytka


Bezpośrednie dane kontaktowe do poszczególnych referatów w celu umówienia wizyty w Urzędzie:
- 42 214 11 11 – Sekretarz Gminy
- 42 214 11 30 – Urząd Stanu Cywilnego
- 42 214 11 30 – Dowody Osobiste
- 42 214 11 30 – Ewidencja Ludności
- 42 214 12 09 – Geodezja, Rolnictwo
- 42 214 11 42 – Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami
- 42 214 11 09 – Inwestycje
- 42 214 12 33 – Gospodarka Komunalna
- 42 214 13 53 – Księgowość Podatkowa
- 42 214 14 45 – Księgowość Budżetowa
- 42 214 12 10 wewn. 5 – Wymiar podatku
- 42 214 11 30 – Oświata
- 42 214 13 06 – Biuro Rady Miejskiej
- 42 214 12 10 wewn. 8 – Działalność Gospodarcza
- 42 214 14 84 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Komunikacja
- 42 211 61 80 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydz. Geodezji i Kartografii,
                               Wydz. Architektury i Budownictwa.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=