Ograniczenia w organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Ograniczenia w organizacji pracy
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


1. W Urzędzie Miejskim w Rzgowie wstrzymana jest bezpośrednia obsługa interesanta z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, które załatwiane będą po uprzednim telefonicznym dokonaniu ustaleń z właściwym pracownikiem merytorycznym w wyznaczonym przez niego terminie.
W związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego Urząd Miejski w Rzgowie od dnia 09. 11. 2020 r. do odwołania wprowadza przerwę w godzinach pracy 10.45 – 11.15 (we wtorki w godz. 12:45-13:15)

2. Na terenie Urzędu wyznaczeni pracownicy kierują przemieszczaniem się interesantów tak, aby w Urzędzie przebywał jeden interesant na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia przebywających z rodzicami oraz osób, których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy).

3. Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu załatwienia spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonarnej.

4. Zawiesza się pracę Kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie i przyjmowanie wpłat gotówkowych.

5. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Rzgowa.

6. Zawiesza się funkcjonowanie Toalet Publicznych poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie.


 

Dane kontaktowe w celu załatwienia sprawy drogą elektroniczną/korespondencyjną:
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

- adres email: sekretariat@rzgow.pl
- nr tel. Sekretariatu: 42 214 12 10
- nr fax Sekretariatu: 42 214 12 07
- Platforma Epuap: /UMRzgow/skrytka

 

Bezpośrednie dane kontaktowe do poszczególnych referatów w celu umówienia wizyty w Urzędzie:

- 42 214 11 11 – Sekretarz Gminy
- 42 214 11 30 – Urząd Stanu Cywilnego
- 42 214 11 30 – Dowody Osobiste
- 42 214 11 30 – Ewidencja Ludności
- 42 214 12 09 – Geodezja, Rolnictwo
- 42 214 11 42 – Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami
- 42 214 11 09 – Inwestycje
- 42 214 12 33 – Gospodarka Komunalna
- 42 214 13 53 – Księgowość Podatkowa
- 42 214 14 45 – Księgowość Budżetowa
- 42 214 12 10 wewn. 5 – Wymiar podatku
- 42 214 11 30 – Oświata
- 42 214 13 06 – Biuro Rady Miejskiej
- 42 214 12 10 wewn. 8 – Działalność Gospodarcza
- 42 214 14 84 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Komunikacja
- 42 211 61 80 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydz. Geodezji i Kartografii,
                           Wydz. Architektury i Budownictwa.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=