ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE W CZASIE EPIDEMII

NADAL REKOMENDUJEMY ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ

ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE
W CZASIE EPIDEMIIZgodnie z aktualnymi ograniczeniami przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko jeden interesant, w związku z tym przemieszczaniem się interesantów na terenie Urzędu kierują wyznaczone do tego osoby. Należy liczyć się z koniecznością oczekiwania w kolejce przed Urzędem lub wewnątrz (w zależności od liczby osób oczekujących) -przypominamy o konieczności zakrywania ust i nosa podczas przebywania na terenie Urzędu oraz dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do budynku (płyn dezynfekcyjny znajduje się przy wejściu -przy punkcie podawczym).


Zalecamy przesyłanie pism:
- drogą elektroniczną na adres sekretariat@rzgow.pl
- poprzez platformę e-PUAP /UMRzgow/skrytka
- faksem na numer 42 214 12 07
- korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów

Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem
42 214 12 10
Wykaz numerów telefonów poszczególnych referatów :
Sekretariat – 42 214 12 10
Biuro Rady Miejskiej - 42 214 13 06
Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
Sekretarz Gminy – 42 214 11 11
Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
Geodeta – 42 214 12 09
Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
Inwestycje – 42 214 11 09
Referat Komunalny – 42 214 12 33
Ewidencja Ludności - 42 214 11 30
USC, dowody osobiste – 42 214 12 10 wew. 103 
Księgowość - Podatki – 42 214 13 53
Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
Referat Ogólny – 42 227 82 12
Oświata – 42 214 12 10 wew. 126,  alternatyny numer kontaktowy 517 498 427

Starostwo Powiatowe:
     Ewidencja Gruntów / Budownictwo – 42 211 61 80
     Wydział Komunikacji – 42 214 14 84

Poniżej wskazujemy numery rachunków  bankowych,  na które  należy dokonywać wpłat tytułem :

-  podatków lokalnych i należności z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych
Nr 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 PEKAO SA I/O  w Rzgowie

- opłaty za odpady komunalne 
Nr 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708 PEKAO SA I/O w Rzgowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=