Budowa hali sportowej w Rzgowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WŁ 2007-2013

Flagową inwestycją, współfinansowaną w 39,5 proc. ze środków unijnych była Hala Sportowa w Rzgowie. Oddano ją uroczyście do użytku 23 marca 2012 r. Kosztowała 14,5 mln zł, Gmina Rzgów zrealizowała projekt pt: „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej” – numer umowy UDA-RPLD.03.05.00-00-008/09-00, podpisana w dniu 29 kwietnia 2010r, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna.


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=