Złożenie i zaakceptowanie dziewiątego wniosku o płatność


W dniu 31 października 2019r Gmina Rzgów złożyła ostatni, końcowy dziewiąty wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 3226445,11 zł, wnioskowane dofinansowanie 2742478,34 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 4 lutego 2020r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 26 lutego 2020r.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=