Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze

Zadanie pt. "Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze" zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu Infrastruktura sportowa Plus w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy.
Umowa dotacji nr 21/2021/PF/S. Wartość całkowita zadania 128 067,00 złotych. Wartość dofinansowania 45 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie kontenerów szatniowych oraz wykonaniu robót ziemnych przygotowawczych, doprowadzeniu niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonaniu odpowiedniej podbudowy oraz sporządzeniu niezbędnej dokumentacji.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=