Doposażenie sali OSP - Kalino jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa

Zadanie pt. "Doposażenie sali OSP - Kalino jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa" zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus".
Umowa dotacji nr 299/RR/22. Wartość całkowita zadania 14 651,62 złotych. Wartość dofinansowania 12 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie wyposażenia sali OSP m.in. stołów i klimatyzacji oraz organizacji pikniku dla mieszkańców sołectwa Kalino.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=