Historia i tradycje Czyżeminka w pigułce

Zadanie pt. Historia i tradycje Czyżeminka w pigułce: "Nie ma przyszłości społeczność, która nie zna swojej przeszłości" zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na pus".
Umowa dotacji nr 410/RR/21. Wartość całkowita zadania 12 064,93 złotych. Wartość dofinansowania 10 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie wyposażenia świetlicowego m.in. zestawu multimedialnego, krzeseł oraz organizacji rajdu i pikniku dla mieszkańców Czyżeminka i okolic.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=