Kulinarne tradycje sołectwa Prawda jako element integracji społecznej mieszkańców

Zadanie pt. "Kulinarne tradycje sołectwa Prawda jako element integracji społecznej mieszkańców" zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus".
Umowa dotacji nr 300/RR/22. Wartość całkowita zadania 15 601,47 złotych. Wartość dofinansowania 12 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie wyposażenia sali OSP m.in. kuchenki gazowej, grilla gazowego oraz okapów oraz organizacji pikniku dla mieszkańców sołectwa Prawda.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=