Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Kalinku

Zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Kalinku, jako forma integracji społecznej pt. ‘Jak dobrze mieć sąsiada’” zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Umowa dotacji nr 194/RŚ/19. Wartość całkowita zadania 20 100,00 złotych. Wartość dofinansowania 10 000,00 złotych.
Projekt polegał min. na modernizacji oświetlenia w remizie OSP w Kalinku oraz doposażenia obiektu w elementy wyposażenia kuchennego oraz grill gazowy. Na zakończenie zadania zorganizowano biesiadę sołecką.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=