Zróbmy to razem z Gospodarzem

Zadanie pn. „Zróbmy to razem z Gospodarzem – dzień otwarty świetlicy wiejskiej w Gospodarzu’” zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Umowa dotacji nr 193/RŚ/19. Wartość całkowita zadania 20 100,00 złotych. Wartość dofinansowania 10 000,00 złotych.
Projekt polegał min. na doposażeniu  świetlicy w sprzęt gastronomiczny oraz uzupełniono wyposażenie kuchenne. Zakupiono mobilny sprzęt nagłaśniający,grill gazowy, a na zakończenie zadania zorganizowano dni otwarte świetlicy wiejskiej z wystawą tradycyjnego sprzętu gospodarstwa domowego pod hasłem „Tradycja ma sens”.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=