Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - LEADER

Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"


LOKALS.PL


Gmina Rzgów publikuje informacje na temat projektów realizowanych i zrealizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD BUD-UJ RAZEM”

Projekty realizowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD BUD-UJ RAZEM”

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Projekt polegający na zakupie wyposażenia kuchennego do pomieszczeń w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Rzgów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 85 385,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Projekt polegający na zakupie fortepianu i nagłośnienia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 70 664,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Projekt pt. Zakup strojów regionalnycyh dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie" realizowany w ramach projektu grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego  obszaru – przedsięwzięcie nr 5/2022/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 22 813,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Projekt pt. „Ziemniak w tradycji kulinarnej regionu – jarmark integracyjny” realizowany w ramach projektu grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego  obszaru – przedsięwzięcie nr 3/2020/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania 10 500,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Projekt pt. „Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca ‘Rzgowienia’” realizowany w ramach projektu grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego  obszaru – przedsięwzięcie nr 3/2019/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania 10.286,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Projekt pt. „Doposażenie Orkiestry Dętej w Rzgowie w instrumenty muzyczne” realizowany w ramach projektu grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego  obszaru – przedsięwzięcie nr 3/2019/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 10.548,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja pt. „Budowa placu zabaw w Czyżeminku” mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i poprawę jakości życia mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 50.904,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja pt. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie. Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie” mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i poprawę jakości życia mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 50.989,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Projekt pt. „Piknik rodzinny – integracja pokoleń” realizowany w ramach zadania grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru„ (przedsięwzięcie nr 4/2018/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 22.000,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt pt. „Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości” realizowany w ramach zadania grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru„ (przedsięwzięcie nr 4/2018/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania 12.000,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 28,2 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „Modernizacja świetlic wiejskich w Starowej Górze, Gospodarzu, a także budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 104 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki nad Nerem (odrdzewienie, pomalowanie, wymiana elementów zużytych oraz dynamiczna iluminacja sterowana elektronicznie), a także stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych w Rzgowie” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości łącznie około 350 tys. zł (w tym dotacja unijna ok. 150 tys. zł)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt pt: „Budowa placu zabaw w Kalinku, doposażenie placów zabaw w Guzewie, Grodzisku” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 58 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt, dzięki któremu doposażone zostały place zabaw w Starowej Górze Wschód i w Starowej Górze Zachód – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 50,9 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt, dzięki któremu zorganizowano „Piknik Ekologiczny Huta Wiskicka” – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 14 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zakupiono materiały dla Koła Rękodzieła Artystycznego "Zasupłane" ” – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 7 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zakupiono gadżety promocyjnyjne dla gminy Rzgów – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 40 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki któremu powstał plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzewie – operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 25 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi powstały mapy i folder, promujący walory gminy Rzgów – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 20 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki któremu powstał „Przewodnik turystyczny Rzgów - Trzy Kolory” – operacja, która została zrealizowana w 2014r i 2015r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,o wartości 20 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, projekt remontu budynku OSP w Kalinie objął: instalację elektryczną, zainstalowanie nowych opraw oświetleniowych, gniazd i wyłączników, montaż podwieszanego sufitu, założenie lamp rastrowych i ewakuacyjnych, naprawy murarskie, tynkarskie i położenie gładzi gipsowej, zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego energooszczędnego (OZE) oraz zakup pojemnika do segregacji odpadów – operacja, która została zrealizowana w 2014r i 2015r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 76,2 tys. zł, w tym dofinansowanie PROW - „Małe projekty” wyniosło 50 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. "Questing w Rzgowie", sprzyjające aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 24,5 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. "Aktywny Rzgów", sprzyjające aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 19,35 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi powstał plac zabaw w Rzgowie – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 79 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi doposażono plac zabaw w Guzewie – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 25 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi strażnica OSP w Rzgowie otrzymała wyposażenie zaplecza kuchennego, co ma sprzyjać aktywizacji oraz integracji społeczności lokalnej i przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych – operacja, która została zrealizowana w 2014r i 2015r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 35 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano „Piknik Ekologiczny - Święto Rzgowa” – operacja, która została zrealizowana w 2014r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 25 tys. zł
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zmodernizowano teren i świetlicę w Czyżeminku – operacja, która została zrealizowana w latach 2012-2013 odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 75 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi powstały place zabaw w Kalinie i Gospodarzu – operacja, która została zrealizowana w latach 2012-2013r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 65 tys. zł
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zbudowano chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Czartoryskiego w Gadce Starej – operacja, która została zrealizowana w latach 2012-2013 odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 655 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano „Święto Rzgowa” – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 24 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano „Dni Rzgowa” – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 23 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi Miejksa Orkiestra otrzymała instrumenty warte 15tys. zł. – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie" otrzymali stoje ludowe za 6,5tys zł. – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi zorganizowano 10-lecie chóru "Camerata" – operacja, która została zrealizowana w 2012r odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 12,5 tys. zł.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej, dzięki projektowi rozbudowano park miejski im. Adama Mickiewicza w Rzgowie – operacja, która została zrealizowana w roku 2010 odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o wartości 450 tys. zł

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al60032


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=