Projekt pt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w ramach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Grodzisko (od drogi wojewódzkiej nr 714 do granic Rzgowa)”


Fundusz Dróg Samorządowych

Projekt pt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w ramach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Grodzisko (od drogi wojewódzkiej nr 714 do granic Rzgowa)”

Celem projektu jest poprawa skomunikowania miejscowości Grodzisko z centrum Rzgowa i w dalszej kolejności z centrum handlowym PTAK
W ramach projektu realizowana będzie przebudowa jezdni z okrawężnikowaniem, nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem dla pieszych, przebudowę zjazdów i uzupełnianie rowów, całość prac mieści się w granicach pasa drogowego;
Grupy docelowe projektu do których jest kierowana inwestycja i które skorzystają na realizacji projektu to mieszkańcy miejscowości Grodzisko.
W efekcie realizacji projektu powstanie 662 mb drogi, ciągów pieszych, zjazdów do posesji, wyprofilowanie i utwardzenie rowów oraz zbudowanie chodników.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 993 197,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji  1 986 394,92 z
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=