Projekt pt. "Przebudowa ul. Słonecznej w Rzgowie"Gmina Rzgów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowała projekt pt: „Przebudowa ul. Słonecznej w Rzgowie”.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 490 618,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji 1 738 023,95 zł.

Inwestycja polepszy jakość i czas przejazdu interesariuszy do Łodzi i Pabianic i dalej do planowanej trasy Górna, która przebiegać będzie na granicy administracyjnej Łodzi i Rzgowa. Droga poprawi dojazdy do posesji i gospodarstw. Budowa drogi ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom, także poprzez podniesienie bezpieczeństwa poruszania się wzdłuż drogi, (ciąg pieszo - jezdny). Całość może wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych leżących w strefie oddziaływania projektu co zwiększy potencjał społeczno - gospodarczy regionu i poprawi spójność terytorialną obszaru.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=