Zadanie pn. „Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródlana w Rzgowie”

Zadanie pn. „Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródlana w Rzgowie” jest dofinansowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość dofinansowania: 304 961,00 zł
Całkowita wartość zadania: 554 475,64 zł
Data podpisania umowy o dofinansowania: 11 sierpnia 2023 roku.


W ramach realizacji inwestycji przewidziano m.in. frezowanie starej nawierzchni, wyrównanie i skropienie, wykonanie warstwy ścieralnej wraz z regulacją studzienek i zaworów. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji, a także wpłynie na poprawę skomunikowania miedzy droga powiatową 2942 E oraz drogą wojewódzką 714.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=