Informacja o dofinansowaniu


Gmina Rzgów jako organ prowadzący dla poniższych placówek edukacyjnych informuje, że:
• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie - oddział przedszkolny otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł,
• Szkoła Podstawowa im Jana Długosza w Rzgowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł
zgodnie z zapisami i warunkami rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1675).
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=