Informacja o dofinansowaniu

Gmina Rzgów jako organ prowadzący dla poniższych placówek edukacyjnych informuje, że:
•    Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie otrzymała dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł, zgodnie z zapisami i warunkami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021r poz. 1883) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021r (poz. 1602), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021r (poz. 1602),  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno--komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”,
•    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie otrzymała dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł, zgodnie z zapisami i warunkami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021r poz. 1883) , oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021r (poz. 1602),  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno--komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”;
•    Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł, zgodnie z zapisami i warunkami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021r poz. 1883), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021r (poz. 1602), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno--komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=