Nieruchomości - ogłoszenia i komunikaty

BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Czyżeminku, stanowiącej własność Gminy Rzgów


96/12 - oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów
LD1P/00061877/0 - oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
0,0824 ha - powierzchnia
141 923,55 zł - cena brutto wywoławcza
14 200,00 zł - wadium wysoskość
03.12.2021 r. - wadium termin wniesienia

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionej w tabeli odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, pok. 37, w dniu 09 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 05, tel. (42) 214 11 42.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczonego na stronie www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Czyżeminek.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z DNIA 02.11.2021 r.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=