Harmonogram odbioru

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Rzgów, ul. Ogrodowa 115), od Kwietnia 2020 roku będzie nieczynny w Soboty do odwołania.

Od Maja 2021 wszystkie odpady komunalne (niesegregowane) zmieszane oraz segregowane są odbierane co dwa tygodnie zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zmiana terminu odbioru odpadów rejon VI z 18 kwietnia 2022r na:

zmieszane odpady komunalne 14.04.2022

bio, popiół - 15.04.2022

papier, plastik i szkło- 20.04.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana terminu odbioru odpadów rejon VI z 2 maja 2022r na:

zmieszane odpady komunalne 29.04.2022

bio, popiół - 27.04.2022

papier, plastik i szkło- 27.04.2022
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zmiana terminu odbioru odpadów rejon VIII z 3 maja 2022r na:

zmieszane odpady komunalne 28.04.2022

bio, popiół - 28.04.2022

papier, plastik i szkło- 28.04.2022HARMONOGRAM NA ROK 2022 (PDF):


HARMONOGRAM ODBIORU ODPAOW WIELKOGABARYTOWYCH  (PDF):


 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=