Zamknij komunikaty

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi ...
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=