Edukacja ekologiczna - jak segregować odpady

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2022, poz. 2519z późn. Zm.) wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostanie stawka opłaty podwyższonej, Opłata ta zostanie naliczona za każdy miesiąc, w którym mieszkaniec nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny, a podstawą do jej zapłaty będzie wystawiona decyzja administracyjna.
Informujemy, iż w związku ze zmianą (z art. 5 ust. 1 pkt 3 ) ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) wszedł ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.
Zgodnie z obowiązującym prawem brak przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkować będzie odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.
Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku Gminy Rzgów oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili wszystkie odpady muszą być segregowane.

https://www.rzgow.pl/content/artykuly/images/Komunalny/Ulotka%201.JPG

https://www.rzgow.pl/content/artykuly/images/Komunalny/Ulotka%202.JPG
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać:

    • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
    • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
    • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
    • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
    • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
    • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
    • aluminiowe puszki po napojach i sokach
    • puszki po konserwach
    • folię aluminiową
    • metale kolorowe
    • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:

    • butelek i pojemników z zawartością
    • plastikowych zabawek
    • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
    • opakowań po olejach silnikowych
    • części samochodowych
    • zużytych baterii i akumulatorów
    • puszek i pojemników po farbach i lakierach
    • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Do pojemnika “Metale i tworzywa sztuczne“ trafiają:

    • aluminiowe wieczka;
    • butelki PET;
    • etykiety z folii termokurczliwej;
    • folia aluminiowa;
    • folia opakowaniowa;
    • foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu;
    • garnki, blachy do pieczenia;
    • kapsułki po kawie;
    • kartony po napojach;
    • koperty z folią bąbelkową;
    • metalowe nakrętki od słoików, kapsle;
    • nakrętki od słoików;
    • opakowania po jogurcie;
    • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości;
    • produkty z biodegradowalnego plastiku;
    • produkty z gumy i kauczuku;
    • puszki po napojach, konserwach;
    • styropian;
    • tubki po paście do zębów;
    • woreczki foliowe.

Tego nie wyrzucamy: akumulatory, baterie, płyty CD czy DVD, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, butle gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, w których przechowywano tłuste produkty, plastikowe zabawki, opakowania po farbach, lakierach i olejach, opakowania po aerozolach.
Wskazówki:
    • opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć – o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca;
    • jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć;
    • z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć papier i wyrzucić go do pojemnika na papier;
    • aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników;
    • butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki.

PAPIER

Należy wrzucać:

    • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
    • katalogi, ulotki, prospekty
    • gazety i czasopisma
    • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
    • zeszyty i książki
    • papier pakowy
    • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać:

    • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
    • papieru lakierowanego i powleczonego folią
    • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
    • kartonów po mleku i napojach
    • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
    • tapet
    • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
    • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
    • ubrań

Do pojemnika “Papier” trafiają:

    • czasopisma, ulotki;
    • kartonowe pudła i opakowania;
    • kartony po jajkach;
    • papier, karton, tektura;
    • pudełka po pizzy (niezatłuszczone);
    • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach;
    • torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego);
    • zeszyty.

Tego tu nie wyrzucamy: okładki książek, papier pokryty tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, tłusty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, paragony ze sklepu.
Wskazówki:
    • jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;
    • zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;
    • z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek;
    • z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – np. okładki czy ramki.

SZKŁO

Należy wrzucać:

    • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
    • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać:

    • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
    • Szkła okularowego
    • Szkła żaroodpornego
    • Zniczy z zawartością wosku
    • Żarówek i świetlówek
    • Reflektorów
    • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
    • Luster
    • Szyb okiennych i zbrojonych
    • Monitorów i lamp telewizyjnych
    • Termometrów i strzykawek

UWAGA!

Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło białe i kolorowe.
 Do pojemnika “Szkło” trafiają:

    • butelki po napojach i żywności;
    • opróżnione słoiki bez nakrętek;
    • szklane opakowania po kosmetykach.

Tego tu nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby.

Wskazówki:
    • Opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu na tworzywo pojemnika;
    • słoików nie trzeba ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

    • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
    • gałęzie drzew i krzewów
    • skoszoną trawę, liście, kwiaty
    • trociny i korę drzew
    • niezaimpregnowane drewno
    • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać:

    • kości zwierząt
    • oleju jadalnego
    • odchodów zwierząt
    • popiołu z węgla kamiennego
    • leków
    • drewna impregnowanego
    • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
    • ziemi i kamieni
    • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Do pojemnika “BIO“ trafiają:

    • części roślin;
    • fusy z kawy i herbaty;
    • owoce;
    • skorupki jajek;
    • słoma, siano i trociny;
    • warzywa;
    • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.
Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych.

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Do pojemnika “odpady zmieszane” trafiają:

    • gąbki, szmatki;
    • kurz z odkurzacza;
    • maszynki do golenia;
    • mięso, ryby, resztki zwierzęce;
    • nabiał, ser, jaja;
    • niedopałki papierosów;
    • odchody zwierząt;
    • olej do smażenia;
    • paragony ze sklepu/bankomatu;
    • pergamin;
    • piasek;
    • plastikowe opakowania po tłuszczu;
    • porcelana, fajans;
    • produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata);
    • produkty skórzane, futrzane;
    • torebki po herbacie;
    • włosy, sierść, pióra;
    • zatłuszczony papier;
    • zapalniczka (pusta);
    • zbite naczynia, szklanki, kieliszki;
    • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne;
    • zużyte ubrania, tekstylia, obuwie;
    • żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt.

Tego tu nie wyrzucamy: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, baterie, akumulatory, lekarstwa, odpady medyczne, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wskazówki:

    • zużytą torebkę z herbatą wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Można też jednak z torebki oddzielić herbatę i wrzucić ją do pojemnika na odpady biodegradowalne, a papierową torebkę do pojemnika na odpady zmieszane. Rozwiązanie zależy od gminy;
    • w niektórych gminach jest możliwe – choć niewskazane – wyrzucanie nabiału, sera, jaj do pojemnika na odpady BIO,

Gdzie oddawać sprzęt, meble, leki?

Aby zakłady recyklingowe miały jak najlepsze surowce do późniejszego przetworzenia, mieszkańcy muszą wyrzucać osobno papier, szkło, tworzywa sztuczne (z metalem) i wydzielać odpady biodegradowalne. Pozwala to uzyskać najbardziej wartościowe surowce do ponownego wykorzystania. Te odpady z domostw wyrzucamy do osiedlowych pojemników znajdujących się najczęściej w zamkniętych altanach śmietnikowych lub do kolorowych worków i koszy przydomowych.

UWAGA! Niewymienione powyżej rodzaje śmieci – zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) – nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników. To tzw. odpady niebezpiecznie, które trzeba oddawać w wyznaczonych do tego punktach, np. sklepach (baterie, sprzęt elektroniczny) czy aptekach (leki).

Większe śmieci takie jak meble czy duży sprzęt elektroniczny najlepiej oddać do tzw. PSZOK-u. Jest to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który według przepisów musi się znaleźć w każdej gminie

Jako “elektroodpady” należy traktować zużyte:

    • elektroniczne urządzenia biurowe: komputer, monitory, telefony,
    • elektroniczny sprzęt do rekreacji: zabawki z elektroniką, projektor, radio, telewizor, magnetowid i kasety itp.;
    • kable;
    • narzędzia: wiertarka, piła elektryczna, kosiarka itp.;
    • nośniki danych: płyty CD, kasety, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci,
    • urządzenia AGD: żelazko, suszarka do włosów, zmywarka, ekspres do kawy, klimatyzacja, kuchenka, lodówka, lampa, mikser, maszyna do szycia, golarka, lampa stojąca, odkurzacz, zamrażarka, toster, pralka.

Tego tu nie wyrzucamy:

    • urządzenia zasilane benzyną (kosiarka, piła łańcuchowa)

Jako “odpady wielkogabarytowe” traktujemy:
    • materace;
    • stare meble;
    • wyroby tapicerskie;
    • zabawki dużych rozmiarów.
Tego tu nie wyrzucamy: urządzenia AGD, sprzęt elektryczny, elektroniczny (pralki, lodówki, kuchenki), materiały budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle toaletowe, okna, drzwi, duże kartony, opony samochodowe

Do pojemników na odzież trafiają:

    • czyste i dające się ponownie użyć ubrania;
    • połączone w pary obuwie;
    • zabawki;
    • pościel;
    • ręczniki.

Do pojemników na leki wyrzucamy:
    • leki w blistrach, butelkach, słoiczkach.
Tego tu nie wyrzucamy: papierowe opakowania leków i ulotki.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają:

    • baterie;
    • nieopróżnione opakowania po środkach czystości;
    • opony;
    • środki chemiczne;
    • świetlówki.


GOSPODARKA ODPADAMI W PIGUŁCE


1. JAK ZOSTAĆ EKOLOGIEM WE WŁASNYM DOMU?

Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów to obowiązek każdego z nas. Rocznie jedna osoba wytwarza od 350 do 450 kilogramów śmieci. Przestrzeganie zasad ekologii jest korzystne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, ale też naszej kieszeni.

Już w momencie zakupów możemy zdecydować, ile odpadów powstanie w naszym domu.

Kodeks dobrych zakupów, czyli jak kupować, aby odpadów nie produkować?

- unikaj pakowania zakupów w jednorazowej siatki – noś na zakupy własną torbę papierową, materiałową lub koszyk
- unikaj kupowania produktów w zbędnych opakowaniach, stanowiących jedynie o efektownym wyglądzie produktu - każde opakowanie, które nie służy bezpośredniej ochronie produktu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem jest zbędne
- unikaj stosowania folii śniadaniowej, papieru śniadaniowego i folii aluminiowej, używając w zamian plastikowych lub szklanych pojemników na żywność (wielokrotnego użytku)
- kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych
- kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku
- kupuj produkty w ekonomicznych opakowaniach (np. zamiast 6 małych butelek napoju kup 1 dużą, zamiast 1 kg proszku kup 10 kg - zaoszczędzisz i zredukujesz ilość odpadów)
- wybieraj produkty oznakowane ekologicznie
- unikaj kupowania i używania papierowych i plastikowych talerzy i sztućców – używaj naczyń wielokrotnego użytku
- unikaj używania i kupowania papierowych ręczników – używaj ręczników z materiału
- unikaj kupowania dezodorantów w aerozolach – kupuj dezodoranty w sztyfcie
- nabywając długopisy, wybieraj te z wymiennymi wkładami
- zamiast tradycyjnych baterii, kupuj akumulatorki wielokrotnego ładowania
- kupuj książki używane – oszczędzasz i pomagasz ratować drzewa

Drogi EKO-konsumencie kieruj się Zasadą 3R - Reduce, Reuse, Recycle:

Reduce - ogranicz  - zmniejsz ilość wytwarzanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikaj towarów nadmiernie opakowanych.
Reuse – użyj ponownie – ponownie wykorzystaj produktu uznawany za jednorazowy, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.
Recycle – recykling (oddaj do odzysku) – wrzuć odpad do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji; odzyskiwanie surowca ma na celu przeróbkę go na całkiem nowy produkt.

2. JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Podstawą segregacji odpadów jest segregacja „u źródła”, czyli oddzielenie surowców wtórnych od odpadów zmieszanych już w domu.

Recykling w domu i biurze:

1) Dla domu:
- kupuj produkty powstałe z surowców wtórnych
- podczas zakupów wybieraj produkty w opakowaniach, które można łatwo poddać odzyskowi
- zadeklaruj chęć segregowania odpadów, dzięki temu obniżysz koszty odbioru odpadów
- korzystaj z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ogrodowej 115 w Rzgowie

2) Recykling w biurze:
- czytaj e-maile na ekranie zamiast je drukować
- kupuj i używaj papier z odzysku
- kopiuj i drukuj dwustronnie
- zużyty papier oddawaj do recyklingu
- nie wyrzucaj pustych tonerów - większość z nich nadaje się do ponownego napełnienia
- używaj długopisów z wymiennymi wkładami

Jak właściwie przygotować odpady przed ich wyrzuceniem?

- terminarze w twardych okładkach, zeszyty – oderwać powleczoną tworzywem sztucznym okładkę
- kartony – spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe
- puszki aluminiowe – usunąć zawartość, zgnieść
- opakowania kartonowe po mleku, soku (opakowanie wielomateriałowe) – kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych zakrętek
- szklane butelki i słoiki – zdjąć zakrętki, opróżnić, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet
- miękkie opakowania plastikowe – oderwać wieczko, opróżnić zawartość, zgnieść
- opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej – zużyć zawartość do końca, zgnieść, jeśli to możliwe

PAMIĘTAJ! nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi odpadami!

Segregacja odpadów powinna być prowadzona poprzez selektywne zbieranie:
- papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.)
- szkła i opakowań ze szkła
- tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z metali
- odpadów zielonych z ogrodów i parków
- popiołu
- zużytych baterii i akumulatorów
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- przeterminowanych leków
- chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp.)
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- opon

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH UMOŻLIWIA ICH POWTÓRNE PRZETWARZANIE.

WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW:

worek zielony (szkło) - 120 l

wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy takich rzeczy jak:
- porcelana i ceramika, szkło stołowe,
- żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,
- żarówki, reflektory, izolatory,
- szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne, szkło stołowe,
- doniczki, lustra,
- ekrany i lampy telewizyjne.
- fajans,
- ekrany i lampy telewizyjne,
- lustra, szyby samochodowe.

Zadbaj o czystość szkła (opróżnij zawartość) i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

worek niebieski (papier) - 120 l

wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty;
- papierowe torby i worki;
- papier szkolny, biurowy;
- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy takich odpadów jak:
- kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach );
- kalki; papier termiczny i faksowy;
- tapety;
- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

worek żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) - 120 l

wrzucamy:
- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynie);
- plastikowe zakrętki;
- folia i torebki z tworzyw sztucznych.
- puszki po napojach, konserwach;
- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
- opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku)

nie wrzucamy:
- butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
- opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
- styropian,
- guma,
- butelki z jakąkolwiek zawartością,
- puszki po farbach czy baterie,
- opakowania po aerozolach, lekach,
- opakowania po środkach chwasto- czy owadobójczych,
- sprzętu AGD.

Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki, które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zatem zbierać nakrętki od butelek.

worek brązowy (odpady zielone ulegające biodegradacji) - 120 l

wrzucamy:
- liście,
- skoszona trawa,
- drobne gałęzie
- odpady organiczne z kuchni

nie wrzucamy takich śmieci jak:
- odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew (pochodzących z ogrodów i sadów) należy przekazać przedsiębiorcy, który odbierze je za dodatkową opłatą).

czarny/szary worek/dodatkowy pojemnik (popiół) – 120 l

wrzucamy:
- zimny popiół bez dodatku gwoździ bądź innych rzeczy umożliwiających rozerwanie się worka

nie wrzucamy:
- gorącego popiołu
- popiołu z dodatkiem ostrych przedmiotów (np. gwoździ pochodzących z palonych desek)

MYĆ CZY NIE MYĆ?

To pytanie pojawia się często, gdy wyrzucamy opakowania po żywności np. słoiki, puszki, pudełka po margarynie, opakowania po mleku czy śmietanie. Z perspektywy pracy sortowni odpadów mycie takich odpadów nie jest konieczne. Wystarczy, że opróżnimy ich zawartość do końca. Dalszy etap oczyszczania odbędzie się już w sortowni. Z punktu widzenia „ekologicznego prowadzenia domu” również mycie takich opakowań mijałoby się z celem, gdyż ile byśmy zużywali wody czy detergentów, aby je umyć, a później i tak po raz drugi będą myte już na linii sortowniczej.

3. JAK POZBYĆ SIĘ ELEKTROODPADÓW, STARYCH MEBLI I INNYCH ODPADÓW PROBLEMOWYCH?

Odpady problemowe są to wszelkiego rodzaju odpady, których nie należy wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci np. odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, elektroodpady.
Duże gabaryty i waga zużytych lub zepsutych sprzętów elektrycznych i elektronicznych sprawiają problem dla środowiska, ale też kłopot dla właścicieli gospodarstw domowych. Mniejsze urządzenia AGD, RTV, spalone świetlówki często lądują w zwykłym koszu.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektroodpadów nie można wyrzucać do kosza - powinny one trafiać do punktów odbioru takich odpadów, skąd zostaną one skierowane do procesu recyklingu lub unieszkodliwiania.
Sprzęt RTV i AGD zawiera wiele szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka i otaczającego go środowiska substancji np. rtęć, kadm, brom, ołów, chrom.

Co w takiej sytuacji można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

1. Kupując nowy sprzęt, możesz stary zostawić w sklepie, gdyż każdy sprzedający ma obowiązek przyjąć go od Ciebie bez dodatkowych opłat.
2. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym, do którego oddałeś go do naprawy. Serwis w momencie stwierdzenia, że sprzęt nie nadaje się do naprawy, ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć urządzenie.
3. Przynieś zużyty sprzęt do PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 115.
4. Wystaw sprzęt podczas zbiórek objazdowych - bezpośrednio sprzed domu. Zbiórki takie są organizowane na terenie naszej gminy dwa razy do roku - wiosną i jesienią.

Co można oddać do PSZOK?

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Ogrodowa 115
w Rzgowie (poniedziałek-piątek w godzinach 7-15) można bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
1. opakowania z papieru i tektury;
2. opakowania z tworzyw sztucznych;
3. opakowania z drewna;
4. opakowania z metalu;
5. opakowania ze szkła;
6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
7. zużyte opony;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. tworzywa sztuczne, papier i metale;
10. żarówki / świetlówki
11. zużyte baterie i akumulatory;
12. farby, kleje, środki ochrony roślin;
13. odpady wielkogabarytowe, np. meble;
14. popiół
15. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie rozładowują odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je zanieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Gdzie wyrzucać zużyte baterie?

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników :
- w sklepach, w których kupujemy nowe baterie
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie wyrzucać żarówki i świetlówki?

Zużyte żarówki należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników:
- w sklepach, w których kupujemy żarówki
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, na parterze przy wejściu

Gdzie oddać zbędne i przeterminowane leki?

Zbędne bądź przeterminowane leki można nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w następujących aptekach:
 Apteka „Dbam o zdrowie”  ul. Ogrodowa 11a, Rzgów
 Apteka „Maria”, plac 500-lecia 2, Rzgów

Przypominam, że do pojemników:
MOŻNA wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
NIE WOLNO natomiast wrzucać używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ bez zabezpieczenia, mogą być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów oraz ich utylizacją oraz dla środowiska naturalnego.
Pojemniki na bieżąco są opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę.

Co można oddać podczas objazdowej zbiórki odpadów bezpośrednio sprzed posesji - organizowanej dwa razy do roku?

Podczas takiej akcji zbierane są odpady:
– wielkogabarytowe ( np. stoły, krzesła, szafy, dywany, wózki dziecięce, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów);
– budowlane ( np. ramy okienne (BEZ SZYB), drzwi (BEZ SZKLANYCH ELEMENTÓW), wanny, umywalki, muszle toaletowe ) z wyłączeniem gruzu, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, który należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bądź zamówić bezpłatnie w ciągu roku dwa pojemniki o pojemności 240 l (co odpowiada 500 kg rocznie).
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. telewizory, monitory, pralki, lodówki, radia, drukarki, odkurzacze ) kompletne zgodnie z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: "kto przeprowadza demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł" oraz zgodnie z art. 5, art. 37 a pkt. 2 w/w ustawy "zbierający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt";
– baterie, akumulatory;
– opony tylko od samochodów osobowych

4. DLACZEGO SEGREGOWAĆ?

- przerabiając makulaturę odzyskujemy papier, co pozwala oszczędzić nie tylko drzewa ale również energię
- każda tona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew
- tylko niezanieczyszczona makulatura nadaje się do recyklingu. Oczyszczanie wymaga dodatkowego zużycia energii - nie jest efektywne ekologicznie.
- dzięki recyklingowi szkła, ograniczamy zużycie surowców takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza
- każdy rodzaj szkła wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny, stąd nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, gdyż wpływa to negatywnie na proces produkcyjny
- przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych zaśmiecają nasze środowisko od 100 do 1000 lat! Nie ulegną one rozkładowi pod wpływem wody, a do gleby przenikną z nich toksyczne substancje
- 4000 lat to czas rozkładu szkła, chociaż właściwie raz wyprodukowane, nigdy nie ulegnie rozpadowi. Ważne jest natomiast, że może być przetwarzane nieskończoną ilość razy
- wyrzucając szklane opakowanie do zwykłego kosza (do odpadów zmieszanych) trafia ono na wysypisko śmieci
- chusteczka higieniczna czy bilet autobusowy rozkłada się 3-4 miesiące. Są one jednymi z najczęściej spotykanych odpadów, ponieważ wyrzucamy je byle gdzie.
- jedno wydanie popularnej gazety wielonakładowej pochłania 4000 drzew
- 80 do 100 lat potrzeba, aby rdza zaatakowała stal pokrytą warstwą cyny i farby
- aluminium rozkłada się nawet 100 lat, gdyż jest mniej wrażliwe na korozję
- w Polsce zużywa się 400 mln puszek rocznie - 6 puszek to oszczędność energii równej spalaniu 1 litra paliwa
- z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru
- z 19 000 puszek po konserwach można wyprodukować 1 samochód
- z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower
- baterie i akumulatory zawierają metale ciężkie tj. ołów, kadm, cynk, rtęć, które toksycznie wpływają na organizm człowieka, związki rtęci są rakotwórcze
- leki zawierają szereg związków chemicznych, które po przedostaniu się do gleby czy wody prowadzą do skażenia środowiska, np. antybiotyki rozpuszczone w wodzie gruntowej mogą powodować podniesienie odporności bakterii, które się w niej znajdują, co może skutkować problemami w ich zwalczaniu.
- w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele niebezpiecznych substancji tj. freon w lodówkach, rtęć w kineskopach, ołów w połączeniach lutowanych
- świetlówki i żarówki są odpadami niebezpiecznymi ze względu na zawartą w nich rtęć - uszkodzone uwalniają do środowiska toksyczną substancję, która kumulowana jest w organizmie w nerkach i wątrobie, co prowadzi do poważnych zaburzeń.

Kompostowanie:

https://www.rzgow.pl/content/artykuly/images/Komunalny/ulotka%202.jpg
 
Podczas wzmożonych prac porządkowych w przydomowych ogrodach i na działkach, problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. Można je wprawdzie spalić, ale... co na to powiedzą zadymieni sąsiedzi? O wiele lepszą metodą zagospodarowania organicznych odpadów, również tych kuchennych, jest ich kompostowanie. Jest ono naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Do kompostowania nadają się:

- substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych
- organiczne odpady kuchenne
- odpady z pielęgnacji terenów zielonych
- odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)
- osady z oczyszczalni ścieków komunalnych
- niektóre odpady przetwórstwa rolno-spożywczego i drewna (słoma, kora itp.) 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=