Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

- promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Karta jest bezterminowa.

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

złożenie wniosku.

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
tel.: (42) 203 48 78
Godziny pracy urzędu pn. - pt.: 8:00 – 16:00.

Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.
Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku.
Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości.
Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj
 Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=