Zamknij komunikaty

Nieruchomości - ogłoszenia i komunikaty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z DNIA 17.05.2022 R.

BURMISTRZ RZGOWA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Guzewie, stanowiącej własność Gminy Rzgów
Oznaczenie
wg ewidencji gruntów: 244/3 obręb Guzew-Babichy
wg księgi wieczystej: LD1P/00028171/8
Powierzchnia: 0,0800 ha
Cena brutto wywoławcza 103 197,00 zł
Wadium
a) wysokość 10 400,00 zł
b) termin wniesienia 17.06.2022r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionej w tabeli odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, pok. 37, w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 05, tel. (42) 214 11 42. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Czyżeminek.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z DNIA 17.05.2022 R.

BURMISTRZ RZGOWA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Czyżeminku, stanowiących własność Gminy Rzgów

     Oznaczenie nieruchomości
Lp. wg ewidencji gruntów     wg księgi wieczystej  Powierzchnia  Cena brutto wywoławcza                Wadium
                                                                                                                                        wysokość         termin składania
1.  96/9 obręb Czyżeminek   LD1P/00061877/0      0,0858 ha            147 779,58 zł                14 800,00 zł     17.06.2022r.
2.  96/10 obręb Czyżeminek LD1P/00061877/0      0,0847 ha            145 884,15 zł                14 600,00 zł     17.06.2022r.
3.  96/11 obręb Czyżeminek  LD1P/00061877/0      0,0835 ha            143 817,75 zł                14 400,00 zł     17.06.2022r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionych w tabeli odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, pok. 37, w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 05, tel. (42) 214 11 42. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Czyżeminek.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z DNIA 17.05.2022R.

BURMISTRZ RZGOWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Czyżeminku, stanowiącej własność Gminy Rzgów
 
wg ewidencji gruntów: 96/12
wg księgi wieczystej: LD1P/00061877/0
powierzchnia: 0,0824 ha
cena brutto wywoławcza: 141 923,55 zł
wadium:
a) wysokość: 14 200,00 zł
b) termin składania: 17.06.2022r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionej w tabeli odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, pok. 37, w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 05, tel. (42) 214 11 42. Ogłoszenie o przetargu zamieszczonego na stronie www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Czyżeminek.
 
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=