Program "Czyste Powietrze"

Gmina Rzgów 31.12.2020 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące realizacji programu "Czyste Powietrze". Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach podpisanego porozumienia pracownik Gminy udziela informacji o Programie Czyste Powietrze osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, pomaga przy wypełnianiu wniosku o przyznanie i rozliczenie dotacji.

Informację o Programie Czyste Powietrze można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pokój 7, telefonicznie 42 214 11 32  jak i na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi https://www.wfosigw.lodz.pl, https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw, https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze


Maksymalne dotacje dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych:
 WFOŚiGW uruchomił infolinię dla osób fizycznych. Można uzyskać na niej informację o Programie jak i złożonych wnioskach o przyznanie i rozliczenie dotacji w Programie Czyste Powietrze.

 
                                                                                        

                                                                                                   

                                                                               
                                                           

                                                              

                                                           

                                   
Realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym można skorzystać również z Ulgi Termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj
Program "Czyste Powietrze"

 

Animacja - uwaga na nieuczciwych wykonawców - NFOSIGW

 
Program "Czyste Powietrze"

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=