Rzgowski Inkubator Przedsiębiorczości

Informacja dla przedsiębiorcy

Gmina Rzgów zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów. Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w naszej gminie otrzymają kompleksową informację o danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie gminy, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto gmina Rzgów służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych, a także możliwościach korzystania z finansowych instrumentów wsparcia.

Do zadań gminy Rzgów w zakresie obsługi inwestora należy:

• sprawne przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym inwestorem (od pomocy w wyborze lokalizacji, ułatwienie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, obsługę podczas procesu inwestycyjnego po opiekę poinwestycyjną),

• udzielenie pomocy w dopełnieniu procedur,

• promocja terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie gminy Rzgów.

Obszar rozwojowy

Gmina Rzgów stawia na zrównoważony rozwój przyjazny dla mieszkańca.
Liczne inwestycje w gminie – infrastrukturalne, kulturalne i środowiskowe są współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, co pozwoliło pozyskiwać środki na realizację projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Członkostwo w stowarzyszeniu daje szanse rozwojowe również na nowa perspektywę unijną.
Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, które umożliwia aplikowanie o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. na tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej.   
98,5% obszaru gminy jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Duży udział firm z branży odzieżowej, kosmetycznej, farmaceutycznej, rolno-spożywczej czy motoryzacyjnej.

Do największych firm, które już działają w gminie Rzgów należą:
Aflofarm - zakład produkcji leków
Delia - producent kosmetyków
Grot - zakłady mięsne
Ovovita - producent przetworów jajecznych
Ptak S.A. - centrum hurtowego i detalicznego handlu odzieżą
i wiele innych...
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=