Inwestycje drogowe w 2023 r.

Przebudowa ul. Kasztanowej w Starowej Górze będzie kosztować 1 milion 895 tysięcy złotych. Ulica posiada status drogi gminnej. Do realizacji zadania przystąpiono w ubiegłym roku, a zgodnie z umową podpisana z wykonawcą - modernizacja ul. Kasztanowej ma zakończyć się do końca maja bieżącego roku.
- Ulica Kasztanowa o długości 730 metrów o nawierzchni z tłucznia  zyska asfalt, który zostanie rozłożony na szerokości 5,5 metra – mówi Iwona Kowalczyk, kierownik Referatu Inwestycji w rzgowskim ratuszu. – Zostaną wykonane wjazdy do posesji, muszą zostać przebudowane przepusty oraz przepusty pod zjazdami, a inwestycję ukoronuje wykonanie elementów spowalniających ruch kołowy.

Place obecnych budów i dopiero planowanych z tegorocznego budżetu gminy Rzgów, wizytowała wiceburmistrz Monika Pawlik. Zapoznała się z warunkami terenowymi m. in. na ul. Słonecznej w Rzgowie.  Obecnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kolizji energetycznej w postaci 15 słupów energetycznych oraz telekomunikacyjnych, które należy przesunąć. Owe słupy położone są obecnie w jezdni oraz w na pasie drogowym. Przesunięcie jest warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek prac remontowych.

Długość odcinka ul. Słonecznej projektowanej do przebudowy wynosi około 550 metrów. Ul. Słoneczna łączy gminną ul. Górną z powiatową ul. Łódzką.  Zostanie zaprojektowana jako ciąg pieszo-jezdny szerokości około 5 metrów, a nawierzchnia zostanie ułożona z kostki betonowej. Przebudowa ul. Słonecznej ma kosztować 1 milion 410 tysięcy złotych.

Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze jest na etapie przygotowania projektu. Na tę dokumentacje w tegorocznym budżecie zarezerwowano 60 tysięcy złotych. Jednym z elementów tej inwestycji ma być wykonanie przepustu. Wiceburmistrz Monika Pawlik zapewnia, że wąska obecnie jezdnia Klonowej z tłucznia w wyniku inwestycji będzie szersza i zyska asfaltową nawierzchnię.

Jeden z największych w tym roku w gminie Rzgów remont ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim - wartości prawie 4 milionów złotych - będzie przeprowadzony na odcinku 1 tys. 406 metrów w kierunku Konstantyny. Wysoki koszt przedsięwzięcia wynika stąd, że ulica nie posiada odpowiedniej podbudowy. Nowa nawierzchnia asfaltowa zastąpi starą, a ta jest w fatalnym stanie. Zostaną ułożone nowe chodniki i wybudowane zjazdy z posesji. Droga zostanie odwodniona dzięki wybudowaniu wpustów ulicznych i przepustów pod wjazdami.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Monika Pawlik, Iwona Kowalczyk
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=