Nie daj się oszukać, konsumencie

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w powiecie łódzkim wschodnim 2015 r. udzielił  ok.1100 porad prawnych. Najwięcej porad dotyczyło umów sprzedaży, w tym: zakupu  obuwia, odzieży, sprzętu RTV i AGD., komputerów, motoryzacji.  Konsumenci dochodzili roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji,  w przypadku stwierdzenia  wad fizycznych lub prawnych  zakupionych towarów. Znaczna ilość skarg dotyczyła umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Dotyczy to zakupów  towarów na tzw. pokazach, organizowanych  w sanatoriach,  na  wycieczkach  bądź bezpośrednio w domach konsumentów. Przedmiotem sprzedaży były garnki, pościel, a także  tzw. urządzenia medyczne.
Umowy zakupu były powiązane z jednoczesnym zawarciem umowy kredytowej na ich zakup.
Od każdej umowy zawartej  poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość można odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ( art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Od kilku miesięcy jest bardzo dużo skarg na zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (w domu konsumenta)  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Konsumenci podnoszą, iż zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którzy przedstawiali  konsumentom telefonicznie  korzystną ofertę abonamentową sugerując, iż są przedstawicielem dotychczasowego operatora. Kiedy kurier przywoził do domu umowę do podpisu, konsument nie miał świadomości, iż zawiera umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z innym operatorem.

Zdarzały się przypadki, iż konsumenci podpisywali kilka umów mając świadomość, iż podpisali tylko jedną, ponieważ kurier zostawiał tylko kopię jednej umowy i  to bez daty bądź podpisu operatora. Brak wskazania daty utrudnia odstąpienie od umowy. Natomiast od umów,  których egzemplarza nie zostawiono,  konsument w ogóle nie mógł odstąpić w ustawowym terminie, ponieważ o jej zawarciu dowiadywał się dopiero po  otrzymaniu faktur na opłatę abonamentową. Konsumenci nie zwracają uwagi na to co podpisują.

Można uchylić się od skutków prawnych  oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, ale dochodzenie roszczeń jest możliwe przed sądem powszechnym.  Skargi dotyczyły takich przedsiębiorców telekomunikacyjnych jak; NOVUM S.A.,  PGT S.A., Twoja Telekomunikacja sp. z o.o., Telestrada S.A., Telekomunikacja dla domu sp. z o.o.

Podobne skargi dotyczyły sprzedawców energii elektrycznej, którzy także wprowadzali w błąd konsumentów, sugerując, przy zawieraniu umów, iż są dotychczasowymi  dostawcami usług. Skargi dotyczyły Multimedia Polska Energia Sp. z o. o.

Były także skargi na organizatorów usług turystycznych, którzy sprzedawali imprezy turystyczne w Tunezji, Egipcie, Turcji, nie informując konsumentów o występującym zagrożeniu terrorystycznym. Organizator usług turystycznych jest zobowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Elzbieta Gal-Krogulska
Fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=