Trwają zapisy do żłobka w Tadzinie

W środę, 23 listopada 2022 roku rozpoczęły się zapisy do  nowego, trzeciego w gminie Rzgów żłobka samorządowego w Tadzinie - powiedziała Monika Pawlik, wiceburmistrz Rzgowa. Zapisy prowadzi dyrektor placówki i pozostałych żłobków samorządowych - Monika Walaszczyk. Dla dzieci przygotowano 19 miejsc. Według burmistrza Mateusza Kamińskiego, zainteresowanie przyjęciem jest duże, ale nie powinno zabraknąć miejsc.

Można już w tej chwili dokładnie podać koszt całej placówki, powstałej w cyklu trzyletnim.  Dofinansowanie państwa wyniosło 1 milion 739 tysięcy złotych, a wkład własny gminy Rzgów - w zaokrągleniu 826,3 tysiące złotych. Przytoczone koszty obejmują również wyposażenie i umeblowanie obiektu oraz plac zabaw. Placówka od przyszłego roku przyjmie dzieci również do dwóch oddziałów przedszkolnych. Oba oddziały będą miały łącznie prawie 50 miejsc.


Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

Do żłobka przyjmowane bedą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Rzgów. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz termin przebiegu rekrutacji na dany rok określa regulamin rekrutacj, ustalony przez dyrektora placówki po uzgodnieniu z gminą, czyli organem prowadzącym. Przyjmowane będą dzieci, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka, a udokumentowane w sposób określony w regulaminie rekrutacji.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą:
1) dzieci rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych w gminie Rzgów;
2) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
3) dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, pracującego zawodowo;
4) dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo;
5) dzieci z rodzin wielodzietnych.

Przyjęcie dziecka może nastąpić w ciągu całego roku, w miarę posiadania wolnych miejsc. Dzieci spoza naszej gminy będą przyjmowane na dany rok pod warunkiem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Rzgów i posiadania wolnych miejsc w placówce, w pierwszej kolejności dzieci pracowników zatrudnionych na terenie gminy Rzgów. W przypadku nieobecności dziecka przyjętego do żłobka, jego dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu zastępczym innego dziecka na miejsce dziecka nieobecnego. Nieobecność, w związku z którą będzie podjęta decyzja o przyjęciu zastępczym nie może być krótsza niż jeden miesiąc.

To już trzeci samorządowy żłobek w gminie Rzgów (pozostałe w Rzgowie i w Guzewie). Jego powstanie stwarza realną możliwość powrotu na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech oraz pozwoli na wzrost ich aktywności zawodowej. (oprac. WK)

Fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=