Zapobiegamy bezdomności zwierząt

W środę, 1 lutego 2023 roku podczas LVII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił projekt, a radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2023 roku. Na jego realizację w budżecie jest przewidziane 230,5 tysiąca złotych.
Także w tym roku gmina Rzgów współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej 12. Do schroniska przekazywane są zwierzęta, które utraciły właściciela w wyniku wypadków losowych np.: zgon właściciela, długotrwały pobyt właściciela w szpitalu, odbiór w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, zabłąkanie. O możliwości adopcji bezdomniaka można zasięgnąć informacji na stronie:

www.schroniskobelchatow.pl


- Obecnie w Bełchatowie znajduje się pod fachową opieką 13 psów z gminy Rzgów – informuje inspektor Paulina Stanecka z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – W ubiegłym roku był ich tuzin. Zapobieganie bezdomności polega na czipowaniu psów oraz kotów, na przeprowadzaniu sterylizacji i kastracji. Gmina płaci za te zabiegi do wyczerpaniu limitów. W zeszłym roku wydaliśmy 300 skierowań na te zabiegi do lekarza weterynarii w Rzgowie, z którym została podpisana umowa. Ponieważ program został właśnie przyjęty na sesji, trzeba poczekać na jego publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i uprawomocnienie. Tak realnie - pod koniec lutego wznowimy zapewne wydawanie skierowań na zabiegi, finansowane już z tegorocznego budżetu gminy.

Kwota 230,5 tys. zł została w programie podzielona przede wszystkim na opłacenie miejsc w schronisku w Bełchatowie dla bezdomniaków z naszej gminy (103 tysiące 520 złotych na cały rok), na odławianie bezdomniaków (4320 złotych), na zabiegi sterylizacji oraz kastracji (88 tysięcy 750 złotych), na znakowanie psów i kotów posiadających właściciela (18 tysięcy złotych) i na sfinansowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, poszkodowanymi w wypadkach drogowych.

Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe Bankier.pl

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=