Zaproszenie na szkolenie sprzedawców trunków

Burmistrz Rzgowa  zaprasza przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu   gm. Rzgów na szkolenie  nt. „Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych (przedsiębiorców  i pracowników sektora usług)”,  organizowane w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl.500-lecia 22, I piętro,  sala nr 37.  Czas trwania szkolenia przewidywany jest na ok. 2 godziny. Szkolenie zalecane przez  Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=