Złóż elektronicznie wniosek na 500+

Od 1 lutego można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

500 plus 2023. Jak złożyć wniosek?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety). Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, może złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę. Jeżeli złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

- do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
-  w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
- w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
- w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
- w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.


Komu przysługuje świadczenie 500 plus?

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

500 plus. W jaki sposób złożyć wniosek?


Od 1 lutego 2023 r. wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można złożyć poprzez:
- platformę PUE ZUS,
 - aplikację mZUS ​​​​​​​,
 - portal Emp@tia,
 - stronę internetową lub aplikację swojego banku.
Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

ZUS podkreśla, że aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować.

Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać danych ręcznie.

Źródło: Onet, PAP

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=