ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNYStowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ w związku z realizacją
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zaprasza na warsztat
refleksyjny ,który odbędzie się 16.02.2018 r. w godz. od 9:00 do
14:00 w sali Urzędu Miasta w Tuszynie.


Warsztat poprowadzi moderator Mariusz Wachowicz -Socjolog, absolwent
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem warsztatu jest przedstawienie i analiza podsumowująca
dotychczasową realizację procesu wdrażania LSR na obszarze działania
LGD "BUD-UJ RAZEM’’.

W załączniku zamieszczamy program warsztatu.

Do udziału w warsztacie serdecznie zapraszamy:

· Przedstawicieli Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w UM w Łodzi

· Członków Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’

· Przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców
oraz mieszkańców terenu LGD

· Przedstawicieli sąsiadujących Lokalnych Grup Działania


Swoje uczestnictwo prosimy potwierdzić telefonicznie bądź mailowo

KONTAKT:
Biuro Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
Plac Kościuszki 5
97-225 Ujazd
tel. 44 719 22 29

mail: info@buduj.eu

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=